<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til Generalforsamling/Årsmøde

Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn afholder generalforsamling/årsmøde, mandag d. 25. februar 2019, kl. 19, som afholdes på Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 11. februar 2019.

Forslag stiles til formanden: John H. Kjærup, Dalager 74, 5750 Ringe, eller pr. e-mail: faaborgmidtfyn@hjerteforeningen.dk

Dagsorden iflg. Hjerteforeningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til orientering
3. Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
På valg er:
Henny Mazanti (modtager genvalg)
Jens Vilsbøll (modtager genvalg)
John H. Kjærup (modtager genvalg)
Valg af:
Et bestyrelsesmedlem mere – for at gøre bestyrelsen fuldtallig
To suppleanter
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil en instruktør give en demonstration i hjerte-lunge-redning.

Lokalforeningen er vært ved et lille traktement.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest torsdag d. 21. februar 2019, ved retursvar på denne mailadresse, faaborgmidtfyn@hjerteforeningen.dk eller på tlf. 5115 6528 til John H. Kjærup.

Vi glæder os til at se rigtig mange til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn

Praktiske oplysninger

Sted
Ringe Bibliotek
Algade 40
5750 Ringe
Priser
0
0 kr.
Kontaktperson
John H. Kjærup
faaborgmidtfyn@hjerteforeningen.dk
51156528