<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion Faaborg Forår 2019

Vi tilbyder 32 ugers motion, der har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjertepatienter har påbegyndt i regioner og kommuner.
Ligeledes lære at leve et aktivt og godt liv i trygge rammer.
Holdet er for hjertepatienter og deres pårørende.

Vi træner 1 time med en fysioterapeut, efterfuldt af hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Der er vinterferie 13. februar

Tilmelding til Else Bak Jensen, tlf. 25387947

Praktiske oplysninger

Sted
Forum Faaborg
Sundsvænget 4
5600 Faaborg
Priser
600,-kr.
For 16 gange kr.
Kontaktperson
Else Bak Jensen
e.b.jensen@mail.tele.dk
2538 7947