<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling/årsmøde 2020

Skrevet torsdag d. 9. januar 2020

Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn afholder generalforsamling/årsmøde, torsdag d. 30. januar 2020, kl. 18:30, som afholdes på Øhavskolen, afd. Svanen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 16. januar 2020.

Forslag stiles til formanden: John H. Kjærup, Dalager 74, 5750 Ringe, eller sendes pr. e-mail: faaborgmidtfyn@hjerteforeningen.dk

Dagsorden iflg. Hjerteforeningens vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til orientering
3. Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse

På valg er:
Else Bak Jensen (modtager genvalg)
Ellen Kjær Jensen (modtager ikke genvalg)
Kirsten Præst (modtager ikke genvalg)

Godkendelse af nuværende kandidater:
Helle Hyllekilde, Carsten Stenbye og Kaj Mortensen

Valg af:
To suppleanter

6. Eventuelt

Efter årsmødet vil Niels-Peter Holm (’’Bedemanden fra Kerteminde’’) underholde med foredraget: ’’Jeg elsker den brogede verden’’, som tager udgangspunkt i hans spændende liv med livsbekræftende oplevelser, og om de originaler han har mødt, og foredraget krydres måske med et par viser, og måske med en enkel fællessang.

Lokalforeningen er vært ved et lille traktement.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig, senest mandag d. 27. januar 2019, ved retursvar på denne mailadresse, faaborgmidtfyn@hjerteforeningen.dk eller på tlf. 5115 6528 til John H. Kjærup.

Vi glæder os til at se rigtig mange til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn